403 Forbidden


nginx
Vanliga frågor – Svenska Klotterfonden

Vanliga frågor

F: Jag målade tåg och blev skadeståndsskyldig till SL, kan jag få ekonomiskt stöd att betala min böter?

S: Ja. Svenska Klotterfonden gör ingen skillnad på om ditt otillåtna verk applicerats på privat eller offentlig egendom.

F: Jag har tidigare dömts för skadegörelse men slängt alla papper från polis och domstol och kan därför inte skicka in alla nödvändiga bilagor, vad gör jag?

S: Du kan alltid begära en kopia från rättsfallet. Kontakta tingsrätten, domstolen eller den polisstation som hanterat ditt ärende. (I extra ordinära undantagsfall kan eventuellt behjärtansvärda fall med inkomplett dokumentation beaktas).

F: Jag har skisser på en graffitimålning som jag tänkt göra på en plats som är så pass publik att jag vet att jag kommer åka fast. Kan jag få pengar från fonden om jag skickar bilder på skissen och platsen innan?

S: Nej. Svenska Klotterfonden betalar endast stipendium retroaktivt till verk som påbörjats innan gripandet. Notera att pengar från fonden inte är en garanti, varje ansökan bedöms utifrån de kriterier som anges ovan.

F: Mina föräldrar har redan betalat min böter, kan jag ändå söka pengar i fonden för att betala tillbaka mina föräldrar?

S: Ja. Vid beviljat stipendium för minderårig kommer dock fonden att behöva kontakta målsman vid ekonomisk utbetalning.

F: Jag åkte fast för att ha klottrat på min skola. Jag fick ingen böter men blev tvungen att sanera, kan jag få bidrag för utgifter i samband med detta?

S: Nej tyvärr, Klotterfonden ersätter inte personer för sveda och verk eller förlorad inkomst. Endast konstnärlig verksamhet som lett till rättsliga åtgärder behandlas.

F: Jag fick böter för olaga intrång under förberedelserna till en målning jag inte hann börja på, kan jag söka bidrag?

S: Denna sorts fall är svårbedömt då omständigheterna är avgörande, vi rekommenderar dig att skicka in en ansökan där du tydligt redogör för händelseförloppet. 

F: Hur vet jag att det här är på riktigt och inte en fälla för att samla in uppgifter om klottrare?

S: Svenska Klotterfonden är på riktigt, det finns inga andra intressen bakom än att ekonomiskt avlasta dig som blivit dömd. Vi har inte heller något intresse av att få information eller kontakt med dig som ännu inte är dömd, då vi kommer behandla din ansökan först efter att du lagförts och fått dina böter fastställda.